Death Note OST 2Tracklist:
01. Kyrie II
02. Semblance of Dualism
03. Low of Solipsism II
04. Death Note Theme ~instrumental~
05. Tactics of the Absolute
06. Kyrie for orchestra
07. Air
08. Light Lights up Light for piano
09. Kuroi Light
10. L no Kabe
11. Kodou
12. Fuan
13. Kinchou Kan
14. Kakou
15. Senritsu B
16. Yotsuba Koroshi no Kaigi Shitsu
17. Ikari
18. Shinigami Kai B
19. L no Nakama
20. Misa no Theme A
21. Misa no Theme B
22. Intro
23. Sakura
24. Suiri
25. Ayashige
26. Yotsuba Group
27. Himitsu
28. Tokei no Hari no Oto