HELLSING OVA - Black Dog - OST


Video: Gradus vita

Tracklist:
01 - Song of DEMETER
02 - TARGET INSIGHT
03 - Hakushaku Tatsu!
04 - Kuro Inu to Mukade no Koushin
05 - Sen no Kima Man no Hitomi
06 - EMIA
07 - Inu no Koku
08 - Shishuu Kaze to Chi Shibuki
09 - Badrick
10 - Inu no Kuso
11 - Shotgun Circus
12 - Makai Kyoukai Sen
13 - Hyaku Yorozu Hatsudan
14 - Cromwell
15 - Die Fledermaus
16 - SHINOBIASHI SASURIASHI
17 - Gradus vita